Van Peter Wildschut ontvingen we de volgende nieuwsflits over het Bethel-Adullam Children Home project

Gisteren (14-4-2018) zijn wij teruggekeerd van een wederom indrukkende reis naar India. Op dit moment worden er 86 kinderen opgevangen in het Bethel-Adullam Children Home. Ongeveer de helft hiervan zijn kinderen zonder ouders (volle wezen) en kinderen met nog maar één ouder (half wezen). Alle kinderen zijn afkomstig uit gezinnen met een inkomen beneden de armoedegrens, waardoor men zelf niet voor de kinderen kan zorgen. De verdeling tussen meisjes en jongens is ongeveer 60-40%.De leeftijden variëren van 2 tot maximaal 21 jaar. 

Het is nu zomervakantie tot 28 mei. Met ingang van het komende nieuwe schooljaar worden meer kinderen opgevangen in het Bethel-Adullam Children Home, waardoor het aantal kinderen stijgt tot ongeveer 100. Het aantal gesponsorde kinderen is 55. Voor een behoorlijk aantal kinderen dragen de beheerders dus zelf de kosten. Dit vergt van hen een behoorlijke financiële bijdrage, wat begrijpelijk een zorg voor hen is. Daarom zijn zij erg blij met elke bijdrage van sponsoren. De beheerders Raju en Shanti hebben mij daarom nadrukkelijk gevraagd om de Wereldwinkel te bedanken voor de financiële bijdrage, dus bij deze!

Ons pilot project microfinanciering verlengen wij voor een langere periode om hier meer ervaring mee te kunnen op doen. Inmiddels zijn er kleine leningen aan 5 arme Dalit gezinnen verstrekt waarmee schapen en een koe zijn gekocht. Over een aantal maanden hebben we meer inzicht in de (extra) inkomsten van deze gezinnen hieruit. Tijdens ons bezoek hebben we de betreffende gezinnen bezocht en met hen gesproken. Daarnaast uitgebreid met onze contactpersoon gesproken over mogelijke verbeterpunten. Het is dus nog even afwachten of en wanneer de pilot gaat voldoen aan onze verwachtingen. Ik zal je hierover t.z.t. informeren.