Overdenking bij het op handen zijnde zestigjarig bestaan van de NOVIB.

Ben je z-e-s-t-i-g ?
De Grote Van Dale verklaart deze uitdrukking als: “Ben je (wel) zestig, ben je dwaas?”
Het is binnenkort 60 jaar geleden dat de NOVIB werd opgericht, voluit: de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Voor het eerst in de geschiedenis, ja voor het eerst in verzuild Nederland kwam een organisatie van de grond die alle geledingen van onze maatschappij omvatte. Een golf van enthousiasme trok over Nederland; na alle zgn. Marshallhulp die wij “na de oorlog” hadden gekregen voor de wederopbouw en na “de ramp” in 1953, gingen wij nu op onze beurt de zgn. onder ontwikkelde landen bijstaan. Er kwam een nationaal bestuur en er werden lokale comités gevormd om die bijstand te promoten.

Er kwam een eerste nationaal project: voor Soedan, waar we een koppeltje Nederlands melkvee heen zouden brengen. Misschien zelfs wel onder de hoede van Z.K.H. Prins Bernhard als voorzitter en beschermheer van de NOVIB, daar hij in die tijd toch soms in Tanzania, ook in Oost – Afrika moest zijn. Of achteraf bezien zo’n cadeau van koeien uit ons kikkerland een goede keuze was, valt te betwijfelen.

Maar hoe dan ook: uit dat enthousiasme zijn ook de wereldwinkels voortgekomen en dus hebben ook wij volgend jaar iets te vieren, als ons winkeltje tenminste nog overeind staat.

Maar eerst ter vergelijking wat achtergrondinformatie over de NOVIB

Geschiedenis (bron: Wikipedia):
Als gevolg van de watersnood van 1953 veranderde in Nederland het politieke klimaat met betrekking tot internationale bijstand. Dit leidde tot de oprichting van Oxfam Novib op 23 maart 1956 onder de naam Novib. Pater Simon Jelsma, dominee Johannes Hugenholtz en de econoom Jan Tinbergen waren betrokken bij de oprichting en Prins Bernhard werd de voorzitter.
Novib was oorspronkelijk een afkorting van Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Later werd echter Nederlandse Organisatie voor Internationale Betrekkingen gebruikt als naam en nog later werd dit Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking.
In 1963 wordt dan de campagne Gast aan tafel gestart. Men wordt uitgenodigd om een bedrag aan Novib te doneren ter grootte van de kosten van een extra eter.
In 1994 trad de organisatie toe tot Oxfam International om onder andere op het gebied van internationale lobby en samenwerking de effectiviteit te vergroten. Dit leidde in 2006 tot een naamswijziging van Novib naar Oxfam Novib.
Gedurende haar bestaan heeft Oxfam Novib verschillende slagzinnen gehanteerd. Zo lanceerde ze in de jaren negentig De Novib-methode werkt. Dit werd later veranderd in Hoe groot is jouw wereld?. Toen in maart 2006 Novib haar naam wijzigde in Oxfam Novib werd ook een nieuwe slagzin geïntroduceerd, namelijk Rechtvaardige Wereld. Zonder Armoede., met punten. Anno 2010 is de slagzin Ambassadeurs van het zelf doen om het belang van eigen ontwikkeling te onderstrepen.

Wereldwinkel Woudenberg-Maarn en de NOVIB
Wij zijn zo gelukkig bij het feest van NOVIB een wereldwinkel te hebben in het hart van Woudenberg, ten tijde van de intrede van het Centrumplan. Wij kijken daarbij al uit op de Nieuwe Poort die alweer barrevoets gaat na het vertrek van de schoenenwinkel. Maar, als we de hoek omslaan, staan we op de bloemrijke Brink van Ons Dorp met de aanlokkelijke geuren van pizza en ijs. De bus ruist zacht voorbij langs de Brede weg (die ons hart doorsnijdt) en wie goed luistert hoort het gekakel in de ontmoetingsruimte aan gene zijde van de Henschoterhof, aan het Smalle Pad.
Wat let ons dan om onze inzet voor armoede bestrijding samen met de mensen wereldwijd vorm te geven in een evenement in en rond ons bevoorrechte plekje in het hart van ons dorp? Bijvoorbeeld ten tijde van de inauguratie van ons vernieuwde dorpsstraatcentrum?
Ik weet nog niet hoe, wat en wanneer, maar wie weet kunnen we samen wat bedenken.

(Foto’s: Eleanor Farmer/ Oxfam,Kaartje: OxfamNovib.nl)