Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 te Woudenberg

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Hun levensmotto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ staat in meerdere talen op een grote steen bij de ingang.

Daarnaast probeert de familie hun frustratie telkens weer om te zetten in positieve acties, in daden van hoop. Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen buitenlandse vrijwilligers konden komen. Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn opgegaan. Desondanks gaat de familie dóór, en wij willen hen steunen en ons laten inspireren door hun levenshouding.

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 wordt op 21 plekken in Nederland een Vriendenmiddag Tent of Nations georganiseerd, zo ook in De Voorhof, Nico Bergsteinweg 139 te Woudenberg. Van 14.00 – 16.30 uur ben je van harte welkom! Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.

Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl Aanmelding verplicht via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom, en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!