Bamako – Mali: Van één schoollokaal tot scholencomplex!

Van één klein schoollokaal, we hebben het dan over 1992, naar een scholencomplex in Bamako, de hoofdstad van het straatarme Mali. Dat is in vogelvlucht de geschiedenis van dit project. Dit project is in gang gezet  na een toevallige ontmoeting van onze vader,  Gerrit Jan Kramer met onderwijzer Sayon Keita in Bamako. Deze Sayon gaf toentertijd les aan 6 en 7 jarigen, dit onder een afdak van takken. Onze vader placht te te zeggen ” dat van het concert des levens niemand een programma heeft”. En dat is in de 20 jaar dat hij in dit project een voortrekkersrol vervulde wel gebleken.
Gestart met één lokaaltje, op pad met 1500 gulden, nu circa 680 Euro en een minimum aan middelen ter plaatse, verrezen er binnen enkele jaren nog vier kleine lokaaltjes.1998,  in dat jaar wordt een grote stap gezet, wordt na stevig onderhandelen met het Malinese Gouvernement tegen het 0,– tarief een groot terrein verkregen. Op dat terrein verrijst een nieuwe basisschool met 9 klassen. Dit mede dankzij giften stichtingen, scholen, kerken en vele  particuliere sponsors. Er volgen nu 215 kinderen onderwijs op de basisschool Fraternité KRAHOSA. Hier zijn 12 onderwijzers werkzaam.

Nadat in 2002 de basisschool klaar was, bleek dat er behoefte bestond aan een school voor het voortgezet onderwijs. Onze vader hoefde niet lang na te denken om ook te proberen een school van de grond te krijgen. Ook dit is gelukt met medewerking van alle sponsoren.Anno 2017 bestaat het Lycée Gérard Jean Kramer (onze vader wilde niet dat de school naar hem werd vernoemd, maar hij kwam hier niet onderuit) uit 9 klaslokalen, één computerruimte met 10 computers en een kleine bibliotheek. 121 leerlingen studeren hier op dit moment en er geven 22 docenten in deeltijd les aan de school. Na het doorlopen van het onderwijsprogramma hebben de leerlingen de mogelijkheid een universitaire opleiding of een beroepsopleiding te gaan volgen.Dit project sponsort op dit moment 10 leerlingen waarvan de ouders zelf het schoolgeld niet kunnen betalen.  Zo kunnen zij de 3-jarige opleiding volgen aan het LGJK en hebben zij een kans op een betere toekomst. Ook reserveren wij een gedeelte voor onderhoud, boeken, schriften, pennen en computers. Ook betalen wij voor 10 leerlingen een tegemoetkoming in de studiekosten van 30 euro per jaar. Door de fantastische gift van de Wereldwinkel Woudenberg-Maarn kunnen wij met ingang van volgend schooljaar nog eens 10 leerlingen extra gaan sponsoren zodat zij aan de 3-jarige opleiding kunnen beginnen.

Na het overlijden van onze vader in augustus 2012 hoefden wij er niet over na te denken dit unieke project voort te zetten. Contacten met de directeur van de scholen, Sayon Keita zijn blijven bestaan, zodat wij zicht houden op besteding van de binnenkomende financiën. Via een nieuwsbrief die drie maal per jaar wordt verspreid, worden alle sponsoren en belangstellenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ter plaatse. Februari 2015 en februari 2017 zijn beide scholen bezocht en heb ik, samen met mijn broer  kunnen zien dat het geld wat binnenkomt zeer goed wordt besteed! De reis- en verblijfskosten worden uit eigen middelen betaald, zodat iedere euro die binnenkomt voor het project ook daadwerkelijk aan het project wordt besteed.

Wilt u meer weten over dit prachtige project en wilt u ons project steunen, kunt u contact opnemen met Anja Kramer:
annechien.kramer@gmail.com
Meer foto’s en info kunt u vinden op: www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako

Anja, Roelie en Eddy Kramer