De Wereldwinkel Woudenberg Maarn heeft een ANBI erkenning

Wat is een ANBI?

anbi erkenningANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Het fiscale voordeel van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting

Schenking is aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt mee aan deze giften. Iemand, die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel, kan meer schenken met hetzelfde geld.

ANBI-gegevens
Naam Vereniging Wereldwinkel Woudenberg / Maarn
Nummer KvK 310 42 774
BTW nummer NL809831211B01
Bestuur (onbezoldigd)
Voorzitter Job van der Mijl
Secretaris Els Muijs
Penningmeester Frits Steppé, op zoek naar een nieuwe penningmeester
Personeelszaken Leny de Koeijer
Bestuurslid Maarn / Maarsbergen vacant
Winkelcoördinator Job van der Mijl
Communicatiecoördinator vacant
Bestuurslid Pam Schikhof
Beleidsplan Beleidsplan 2023
Financiële verantwoording 2019 Verlies- en Winstrekening 2022
Balans per 31 december 2022