De Vereniging Wereldwinkel Woudenberg/Maarn hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van vrijwilligers (medewerkers), leden, klanten en anderen waarvan op de een of andere manier persoonsgegevens bekend zijn.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen van de bovengenoemde groepen/personen. De Vereniging Wereldwinkel Woudenberg/Maarn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het Privacybeleid van de Vereniging Wereldwinkel Woudenberg/Maarn zijn de privacy maatregelen beschreven voor de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers/medewerkers of anderen waarvan binnen de vereniging gegevens worden geregistreerd;
  • Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens worden op geen enkele wijze, zonder nadrukkelijke toestemming van de vrijwilliger/medewerker, sponsor, etc. aan derde partijen verstrekt binnen of buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid, neem dan contact op met het secretariaat, of stuur een mail naar: