Waar komt de Boeddha vandaan?

Uit Azië. Het Boeddhisme is ontstaan zo’n 2500 jaar terug bij het ontwaken worden van de Boeddha in India. Vanaf 250 voor Christus is het Boeddhisme zich flink gaan verspreiden rondom India waardoor nu een groot deel van Azië Boeddhistische stromingen terug te vinden zijn. Sinds kort is het Boeddhisme ook actief aan het worden in het Westen.

 

Hoe lang bestaat de Boeddha al?

De Boeddha zou geleefd hebben in ongeveer de 5e eeuw tot de 4e eeuw voor Christus (450-370 of 480-400 v. Chr.). Een andere naam voor de Boeddha is prins Siddharta Gautama, omdat de Boeddha eerst een prins was van het kleine koninkrijk Magadhi. De Boeddha betekent letterlijk “de Verlichte” en is daarom niet alleen beperkt tot onze Boeddha. Er zouden meerdere Boeddha’s hebben geleefd voor de tijd van Gotama en er zullen nog meerdere Boeddha’s geboren worden na Gotama. Een Boeddha is een mens die de Verlichting heeft bereikt op eigen kunnen.

Welke soort Boeddha’s bestaan er?

1. Dikbuik (happy) Boeddha

Dit Boeddha beeld is te herkennen aan zijn dikke buik, kale hoofd en vrolijke lach. Dit beeld vind je eigenlijk altijd zittend. Deze traditionele Boeddha vindt zijn oorsprong in China. Hij wordt daarom ook nog wel eens Chinese Boeddha genoemd.

Het beeld is een verering van de oude zenmeester Pu-Tai-Ho-Shang. Deze vond waar geluk door zijn leven te wijden aan de leer van het Boeddhisme. Hij probeerde vervolgens zijn geloof te verspreiden en het geluk dat hij beleefde over te dragen aan anderen. Vandaar dat hij altijd glimlachte, ook was hij vaak omringd door kinderen. Iets wat in het Boeddhisme ook als symbool voor geluk wordt gezien. Later werd hij vereerd als Boeddha.

2. Thaise Boeddha

Deze slanke Boeddha is te herkennen aan het mutsje dat hij vaak op zijn hoofd heeft, de lange oorlellen en vaak zit dit boeddha beeld in de houding van verlichting, oftewel de Bhumiparsha Mudra. Het is geen verrassing dat deze Boeddha van origine uit Thailand komt. Deze heilige wordt ook wel eens de Gautama Boeddha genoemd.

Het verhaal gaat dat dit in een ver verleden een belangrijke prins was. Toen hij zag hoeveel armoede en geweld er in de wereld was besloot hij al zijn waardevolle bezittingen weg te geven en zijn leven te wijden aan meditatie en een onzelfzuchtig leven te lijden. Opzoek naar de ultieme verlichting. Op een dag ontving hij deze verlichting precies toen hij in deze houding zat. Vandaar dat deze desbetreffende houding vanaf toen als heilig werd beschouwd en nog altijd veel wordt gebruikt in de boeddhistische leer.

3. Shaolin Boeddha

De Shaolin Boeddha, dit beeld is te herkennen aan een kinderlijke monnik die vaak in allerlei meditatie houdingen wordt afgebeeld. Hij is kaal en heeft een relatief groot hoofd. De Shaolin is een groep monniken uit een oud klooster in China. Letterlijk vertaald betekent Shaolin ‘jong bos’.

Zij beschermden hun klooster tegen vandalen door de traditionele Kung Fu technieken toe te passen. Als echte vechtersbazen werden deze monniken ook vaak ingezet door het Chinese leger. Als tegenhanger van de vechtsport was meditatie en innerlijke kracht ook een belangrijke factor voor de Shaolin Boeddha’s. Hun discipline en doorzettingsvermogen hebben geleid tot de verering als heilige Boeddha’s. Eeuwenlang hebben zij hun bestaan kunnen voortzetten en tot op de dag van vandaag is het Shaolin klooster van groot belang voor het boeddhisme.

Waar staan die Boeddha’s voor?

Soms kunnen ze belangrijke leerstellingen symboliseren of gebruikt worden in verschillende meditaties. Maar het zijn slechts middelen tot meer inzicht, daarom hebben ze waarde. Echter, als we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met het misbruiken of belachelijk maken van zulke symbolen, kunnen we zien in hoeverre we gehecht zijn aan onze tradities en rituelen.

 

Wat betekent Boeddha?

Naast alle traditionele en culturele uitingen die er kunnen zijn is een Boeddha beeld gewoon een beeld. Een stuk steen gemaakt door een kunstenaar of een grote machine. Laat je niet vangen door alle onzin die er is rondom deze beeldjes. Behandel een Boeddhabeeld als elk ander beeld dat een wijze voorstelt, maar het beeld zelf is slechts een brok steen of wat gesmolten plastic. Het geloof dat je kan hebben in de Boeddha moet ondersteund zijn door de inzichten die je zelf heb gemaakt.

Wat is Boeddhisme?

Het Boeddhisme is een religie die zich vooral bezig houdt met het innerlijke van de mens. Daarom ligt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de mens en dit komt ook naar voren in de praktijk van het Boeddhisme. Het zich moreel gedragen, het beoefenen van meditatie en het ontwikkelen van zelfervaren wijsheid is het belangrijkste voor een Boeddhist. De manieren waarop dit gedaan wordt en de interpretatie van de woorden van de Boeddha verschilt van traditie tot traditie maar in de diepe kern gaat het toch om de verwerkelijking van goede kwaliteiten van de mens.

Wereldwinkel stageverslag van: Lisa Momberg
Vakcollege Maarsbergen
Klas 2.4
14 jaar oud
juli 2017