Stichting Charity Projects is in 2010 opgericht na de bouw van huisjes voor Dalits in 2008, georganiseerd vanuit Rabobank Woudenberg en omstreken. Dit was voor de oprichters hun eerste indrukwekkende kennismaking met India. Vanaf deze bouwreis is een warme band ontstaan met onze contactpersonen ter plaatse, Raju en Shanti. Dit echtpaar vangt ongeveer 75 kinderen op in het Bethel-Adullam Children Home. Gevestigd in Hunsur binnen de deelstaat Karnataka (Zuid India). Deze kinderen zijn van Dalit afkomst. Naast weeskinderen ook kinderen waarvan de ouders niet (meer) voor hen kunnen zorgen. Naast de opvang van de kinderen houden Raju en Shanti zich bezig met evangelisatie en onderwijs. Hun scholengemeenschap telt inmiddels al meer dan 400 scholieren. Daarnaast verlenen zij hulp aan Dalits in de nabije omgeving van Hunsur.

Dalits vallen buiten het kastenstelsel, daarom ook wel kastelozen genoemd. Het kastenstelsel is een ruim 2000 jaar oud systeem, dat mensen verdeelt in verschillende groepen met een bepaalde positie in de maatschappij. Kasten zijn erfelijk, voor ieder kind wordt al voor de geboorte bepaald welke positie hij of zij zal hebben in de maatschappij. De kastloze Dalits doen het smerigste werk voor het laagste loon. Leden van andere kasten willen niets aanraken waar een Dalit aan heeft gezeten. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalit kinderen worden met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. Daarom is het fantastisch dat een aantal Dalit kinderen wordt opgevangen in het Bethel-Adullam Children Home. Hier worden zij goed verzorgd en krijgen zij onderwijs. Een goede basis voor hun verdere leven en opgroeien in een veilige omgeving. Voor de verzorging van de kinderen is geld nodig. Denk hierbij aan schoolmaterialen, goede voeding, kleding en medische zorg. Hiervoor zijn de beheerders Raju en Shanti mede afhankelijk van giften. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor de financiƫle bijdrage van de Wereldwinkel Woudenberg-Maarn voor het Bethel-Adullam Children Home!