Vastenactie 2018

Op Valentijnsdag, woensdag 14 februari is het dit jaar aswoensdag. In de 40-dagentijd die daarna volgt tot Pasen zamelen alle locaties van de Sint Maartenparochie (Woudenberg, Maarn, Driebergen, Doorn. Leersum en Zeist) geld in voor de zusters van Onze Lieve Vrouw (O.L.V) van Amersfoort in Blantyre, Malawi.

De zuster werken daar aan een project om het onderwijs voor de allerarmsten van de stad Blantyre in Malawi gestalte te geven. Aangezien de basis van goed onderwijs al in de kleutertijd wordt gelegd, was de droom van de zusters om, naast de reguliere scholen die ze al hadden opgezet, een gebouw voor kleuteronderwijs neer te zetten.

In 2016 hebben we de zusters daarmee geholpen. “Ze stonden letterlijk te zingen en te dansen voor ons. …Zulke blije mensen. Geweldig.” vertelde Frans Groot (coördinator Vastenactie Sint Maarten, red.). Hij was in mei 2016 op bezoek bij het bestuur van de Zusters van O.L.V., waar 5 zusters uit Malawi een paar dagen verbleven voor een congres en hij had hen verteld welk bedrag de Vastenactie 2016 in de Sint Maartenparochie had opgehaald.

Vanuit de Catharinakerk Woudenberg kwam toen € 7.400,- en dit was inclusief de gulle gift van de Wereldwinkel Woudenberg in april 2016. In de zomer van 2016 begonnen de zusters met inzet van de lokale bevolking uit Blantyre al met de voorbereidingen, het bouwrijp maken van de grond en zijn gleuven gegraven voor fundering. (zie foto).Er is in een heel hoog tempo gewerkt en nu staat er een prachtig schoolgebouw.

Om in dit schoolgebouw te kunnen werken en de jonge kinderen goed op te kunnen vangen en onderwijs te geven zijn nu nog wel spullen nodig voor de inrichting. Denk daarbij aan sceptic tanks,  tafels, stoelen, boekenkasten, schoolborden en lesmateriaal. Daar gaan we ons dit jaar voor inzetten. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Goed onderwijs biedt de kinderen daar de mogelijkheid op een betere toekomst. De zusters van O.L.V. van Amersfoort zetten zich al jaren in om de inwoners van de allerarmste wijken daar te helpen. Namens hen hartelijk dank voor uw steun.

Annemarieke Slaghekke
Angelique Martina-Spies

Namens Vastenactie St.Maarten, locatie Woudenberg.