Het schooljaar 2023-2024 is goed van start gegaan. Dit bericht kreeg ik uit Bamako van Sayon Keita.
Op dit moment hebben wij nog geen exacte cijfers van het aantal leerlingen dat op het Fraternité en op het Complexe Scolaire is begonnen aan het nieuwe schooljaar. In de nieuwsbrief van december meer hierover.
Een paar weken geleden waren wij totaal verrast dat binnen het Complexe Scolaire Gérard Jean Kramer ook een kleuterschool is opgericht. Dit was al jaren een wens van Sayon Keita en nu heeft hij dan de stap genomen en na een aantal kleine aanpassingen op het voorplein van de school is de kleuterschool van start gegaan. Wij kregen hiervan een heel leuk filmpje toegestuurd. Dit is te bekijken op onze Facebookpagina. Nog groter was de verrassing dat de kleuterschool vernoemd is naar onze moeder en naar Roelie, onze zus. Wij zijn hiermee zeer vereerd.

In de nieuwsflits van juli waren de resultaten van alle sponsorleerlingen nog niet bekend. Inmiddels zijn deze ontvangen. Van de 27 leerlingen die worden gesponsord, zijn er twee helaas niet overgegaan. Dit zijn een broer en zus waarvan de thuissituatie erg moeilijk is. Dit heeft ook gevolgen voor de schoolprestaties. Wij hopen dat het dit jaar wel gaat lukken en dat zij volgend jaar over gaan naar de zesde klas. Eén meisje was al een aantal jaren ziek. Helaas heeft zij door haar ziekte nu toch de school moeten verlaten.
De zes studenten die examen hebben gedaan op het Lycée zijn allen gezakt ondanks hun grote inzet en motivatie. Ik begreep dat het examen erg moeilijk was. Ook het landelijk slagingspercentage lag erg laag, rond de 43,5%.
In overleg met Sayon Keita hebben wij besloten om te stoppen met de sponsoring van leerlingen op het Lycée en ons alleen te richten op het basisonderwijs, klas 1 t/m 6 (eerste cyclus) en de tweede cyclus, klas 7 t/m 9 (te vergelijken met middelbaar onderwijs).
In de vorige nieuwsbrief schreven wij ook dat wij het aantal sponsorleerlingen van 27 wilde uitbreiden naar 30. Het gaat zo goed met het project dat wij nu maar liefst 35 kinderen sponsoren! Een geweldig aantal.
Inmiddels is er afgelopen juli ook overleg geweest met het ministerie van onderwijs met alle directeuren van de privé Lycées. Het was een opbouwend gesprek waarbij de nieuwe minister van onderwijs ook aanwezig was. Een structurele oplossing is helaas nog niet in zicht.

Centre de coupe et Couture
Op de opleiding zit een studente die aan handen en voeten gehandicapt is. Zij kan met de trapnaaimachine wel werken maar met een elektrische naaimachine kan zij veel beter uit de voeten. Vanuit het project hebben wij voor haar deze machine gekocht en laten installeren. Zij was enorm blij. Er was een klein feestje van gemaakt waarbij naast Sayon Keita ook haar vader en kleine zusje bij aanwezig waren. Zij gaat nu het eerste jaar opnieuw doen. Wij wensen haar heel veel succes met de opleiding.

Tenslotte kunnen wij niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar wij zijn met alle trouwe sponsors en met de inzet van Sayon Keita. Onder moeilijke economische en politieke omstandigheden zet hij zich voor 200% in voor de scholen en probeert hij elke keer weer nieuwe mogelijkheden te creëren.
Tot de volgende nieuwsflits.

Vriendelijke groeten,
Anja, Roelie en Eddy Kramer