Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 4 april 2023 zal weer de Algemene Ledenvergadering van de Vereeniging Wereldwinkel
Woudenberg/Maarn plaatsvinden. De leden zullen tijdig het blad ontvangen waarin wordt aangegeven
welke activiteiten in 2022 hebben plaatsgevonden. Ook zullen de financiële cijfers over 2022 weer aan
bod komen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de verslaglegging vanuit de verschillende projecten
die wij als vereniging zullen ondersteunen. Zolang het nog kan hebben we het beleid om jaarlijks een
aantal (vaste) projecten te ondersteunen. Daarvoor hebben we in principe een totaalbedrag van € 5.000,–
gereserveerd. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen de volgende projecten een
ondersteuningsbedrag krijgen.
Vaste projecten:
Bethel Children Home India
Tent of Nations Bethlehem
Scholenproject LGJK Bamako (Mali)
Vastenactie van de Catharinakerk (Technische school CYDC, Chikowa, Zambia)
ZWO actie De Voorhof (World Servants, Ndatuwe, Malawi)
Wisselprojecten 2023:
Noah’s Ark Children Ministry Uganda (NACMU)
e’Pap
Arnout Hooft zal tijdens de Algemene Ledenvergadering een toelichting geven op het NACMU project.

Producten in de schijnwerper
Een bezoek aan de winkel is om meerdere redenen aan te bevelen. Een van die redenen is dat er
ongeveer één keer per maand inkopen bij onze importeurs worden gedaan. Daarbij wordt geprobeerd om iedere keer weer een paar aparte en nieuwe producten in te kopen. Dit keer zetten we de “beestenboel” centraal in deze Nieuwsbrief.
Er is een mooie collectie olifanten in de winkel te vinden:

Het voorjaar is officieel al aangebroken. Wat dan te zeggen van de diverse vogels – in verschillende
materiaalsoorten – die in de winkel zijn te vinden:

Lid worden
We zijn een vereniging en dat betekent dat u ook lid kunt worden. Voor ons als vereniging belangrijk,
omdat wij daardoor – naast de verkoop – ook een andere bron van inkomsten hebben. Helaas wordt alles
duurder, dus ook winkelhuur en energieprijzen waar wij mee te maken hebben. Uw lidmaatschap kan net
weer het verschil uitmaken. Voor (minimaal) € 10,– per jaar kunt u lid worden. Opgeven kan – onder
vermelding van naam en adres – via het mailadres

Extra handen in de winkel
Veel Wereldwinkels in Nederland hebben het moeilijk vanwege een teruglopend aantal vrijwilligers. Voor
onze Wereldwinkel geldt dat in mindere mate, maar we hebben wel te maken met vrijwilligers die minder
vaak in de winkel willen en kunnen staan. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de openstelling. En
dat willen we voorkomen. Dus: voelt u zich aangetrokken door het werk van de Wereldwinkel, dan kunt u
zich aanmelden als vrijwilliger. Een winkeldienst duurt twee uur en we streven ernaar dat medewerkers in
ieder geval 1x per week een dienst draaien. In het begin zal dat een combi zijn met een ervaren
winkelmedewerker, maar dat kan op termijn ook een solodienst zijn. Ook hiervoor geldt: geef u op via het
mailadres