Op donderdagochtend 30 mei 2024 vond in de Koningin Emmastraat de opening plaats van de Wereldwinkel Woudenberg – Maarn. Eind 2023 was duidelijk geworden dat de oude locatie aan de Dorpsstraat 5 in Woudenberg eind 2024 een andere bestemming gaat krijgen. Gelukkig diende zich begin 2024 de mogelijkheid aan om het pand waar voorheen Dave met zijn schoenmakerij gevestigd was, te huren. Na een paar intensieve weken van verbouwen konden op 30 mei de deuren op de nieuwe locatie opengaan.

Wethouder Anne Kuik, voorzien van de ambtsketting, opende met een druk op de knop het rolluik, waarna de aanwezigen de nieuwe winkel konden bekijken. Voordat de wethouder de openingshandeling verrichtte, had Pam Schikhof de aanwezigen aangegeven dat voorzitter Job van der Mijl in de afgelopen periode veel tijd en energie had gestoken in de realisatie van dit nieuwe onderkomen. Als dank daarvoor mocht hij een fraaie bos bloemen ontvangen. De woorden van Pam vormden vervolgens een mooie brug naar de toespraak van de voorzitter. Hij gaf aan absoluut niet alleen de kar te hebben moeten trekken. Zowel de medewerkers zelf als een aantal bekenden hebben gezamenlijk de schouders onder dit project gezet. In zijn dankwoord noemde hij deze “externen” met name. Zij hebben veel werk verzet met het verhuizen van de stellingen vanuit de oude naar de nieuwe winkel. Ook de inventaris is door hen in een aantal ritten overgebracht naar de nieuwe winkel. Vervolgens moest alles weer in de nieuwe winkel worden opgebouwd. De medewerkers zelf hebben zich actief betoond in het inpakken van de artikelen in de oude winkel en vervolgens uitpakken in de nieuwe winkel. Een paar medewerkers hebben zich vervolgens op het opnieuw inrichten van de winkel gestort. In de nieuwe winkel is minder plankruimte, maar doordat de winkel anders is van indeling dan de oude, valt die nauwelijks op. Maar ook van diverse bedrijven in het dorp heeft de Wereldwinkel veel steun mogen ontvangen en ook deze werden in het dankwoord benoemd.

Na de woorden van Job van der Mijl nam wethouder Anne Kuiken het stokje over voor haar eerste officiële daad als tijdelijke wethouder. Zij refereerde in haar woorden aan het feit dat de Wereldwinkel na 26 jaar aan de Dorpsstraat gevestigd te zijn nu naar een nieuwe locatie ging. Zij benadrukte het nut van een Wereldwinkel, mede ook vanuit haar kennis als woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking voor het CDA in haar vorige werkkring binnen de Tweede Kamer. Dat de Wereldwinkel jaarlijks meerdere projecten financieel kan ondersteunen noemde zij een groot goed. Daarbij waagde zij het om zorgen uit te spreken vanwege de plannen van de nieuwe coalitie in Nederland om te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Initiatieven zoals van de Wereldwinkel Woudenberg – Maarn worden daardoor – helaas – nog belangrijker. Zij gaf aan te hopen dat de nieuwe winkel ook weer nieuwe klanten zou aantrekken. Na de openingshandeling stroomden de aanwezigen de winkel binnen. Met enthousiasme werd rondgekeken en menigeen uitte zijn waardering voor hetgeen was gerealiseerd. Dat vervolgens de wethouder ook nog de eerste klant bleek te zijn was voor de medewerkers een hele mooie opsteker.