Graag praten wij u weer bij over het scholenproject Lycée Gérard Jean Kramer in Bamako.

Het schooljaar is alweer even bezig en de scholen zijn goed begonnen met een stijging van het leerlingen aantal. Op het Fraternité zitten nu 255 leerlingen en het Lycée heeft 151 leerlingen. Ook zijn er in het gebouw van het Lycée een aantal basisschool groepen geopend en een aantal groepen in de zogeheten tweede cyclus. Deze bereid de kinderen voor op het Lycée. Hier zitten in totaal nog eens 137 leerlingen op.

Zij betalen minder schoolgeld dan op het Fraternite. Het Lycée staat in een nog armere wijk. Sayon Keita wil in deze wijk de kinderen ook kans geven op goed onderwijs. Vandaar dat hij minder schoolgeld vraagt. Zo kan hij ook extra inkomsten genereren en snijdt het mes aan twee kanten.

Met de leerlingen die de Wereldwinkel sponsort gaat het goed. Vijf leerlingen zijn met goede resultaten overgegaan. Helaas moest één leerling het jaar overdoen.

Een aantal sponsorleerlingen van de Wereldwinkel. Bovenste rij: 2e van links, Zackarie Amakémé
Onder: 2e van links Hamidou Sissoko, 3e van links Sekou Daifa Tapily en rechts Assanatou Doumbia

Wij hebben de directeur van de school uitgenodigd om naar Nederland te komen. Het paspoort is rond en de visumaanvraag wordt eind februari gedaan. De bedoeling is dat hij half april voor twee weken komt. Wij willen uiteraard ook de Wereldwinkel een bezoek gaan brengen. Wij houden u op de hoogte.

Verder zal ik met hem een aantal scholen gaan bezoeken om hem kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs. Op de basisschool wil ik laten zien dat je met eenvoudige educatieve spelletjes en activiteiten die niets of bijna niets hoeven te kosten, hele leuke les vormen kan aanbieden. Ik hoop dat hij dit aan zijn team kan overbrengen en dat ik in 2021 in Bamako zelf ook in de klas kan laten zien wat voor werkvormen er mogelijk zijn om zo wat variatie in de lessen aan te brengen. Met name in groep 1, 2 en 3. Daar hebben de kinderen nog wel eens moeite om de hele dag bij de les te blijven.

Vorig jaar is een succesvol jaar geweest voor ons scholenproject. Dit mede dankzij de steun van de Wereldwinkel. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in ons project.

Vriendelijke groeten,
Anja, Eddy en Roelie Kramer

Scholenproject Lycée Gérard Jean Krame