Selecteer een pagina

Waar bij ons het schooljaar 2021-2022 net is gestart, zijn ze in Bamako net klaar met de examens die maanden later hebben plaatsgevonden. Op het Fraternité zouden twee van onze sponsor leerlingen aan het examen deelnemen. Helaas was Hawa N’Diaye de avond voor het examen gevallen. Haar letsel was te erg om aan het examen deel te nemen. Sayon Keita, de directeur moet nu een document insturen naar het Ministerie van onderwijs om te vragen of zij opnieuw examen kan doen.

Op het Lycée Gérard Jean Kramer sponsoren wij 17 leerlingen. Hiervan hebben 10 leerlingen examen gedaan. Vier leerlingen zijn over naar de volgende klas en drie leerlingen kunnen het niveau van het Lycée niet aan. Verderop in deze flits zal ik daar meer over vertellen. Op dit moment worden alle examens nagekeken. 20 september wordt de uitslag verwacht. Op 4 oktober gaat het nieuwe schooljaar op beide scholen van start.

Covid-19 en de consequenties
Corona of zoals ze in Mali zeggen: Covid-19 heeft sinds de uitbraak voor veel moeilijkheden gezorgd. De scholen zijn van 15 maart 2020 tot en met 15 januari 2021 gesloten geweest. De overheid heeft niet of nauwelijks financieel bijgesprongen. Zelfs maskers en handgel moesten door de scholen voor het grootste deel zelf worden aangeschaft. Daar heeft ons project nog een financiële bijdrage voor geleverd.

Omdat er geen les werd gegeven, weigerde veel ouders om het schoolgeld te betalen met als gevolg dat de salarissen van de leerkrachten niet konden worden betaald. Hierdoor ontstonden er conflicten tussen directie, leerkrachten en ouders. Gelukkig is dit nu opgelost. Iedereen zag ook in dat de oorzaak bij de overheid lag en niet bij de scholen.

Vier privéscholen in Bamako hebben de crisis niet overleefd en hebben de deuren moeten sluiten. Door de sponsoring van leerlingen en financiële steun voor de aanschaf van schoolmaterialen hebben onze scholen het kunnen overleven.

Als gevolg van Corona hebben veel mensen het financieel weer zwaarder gekregen en het leven in Bamako is ook duurder geworden. Keita gaf aan dat hij meer leerlingen op school zag die maar 1x per dag te eten krijgen. Om dan ook nog in de hitte de schooldag vol te houden en zich te concentreren op de lessen is zwaar. Volgens Keita is er in de wereld weinig aandacht voor de situatie in Mali. Dit kunnen wij alleen maar beamen. Voor de rest is het relatief rustig in de hoofdstad en zijn er geen grote incidenten.

In Mali zijn volgens het internet 260.000 vaccinaties gezet, waarvan 86.477 mensen volledig zijn ingeënt. Er is een groot tekort aan vaccins. Een deel van de bevolking is ook wantrouwig tegenover inenten omdat ze het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt.

Sponsorleerlingen schooljaar 2021-2022

Alle 11 leerlingen van het Fraternité zijn over naar de volgende klas. Wij zijn bijzonder trots op deze leerlingen dat zij in deze moeilijke omstandigheden over zijn gegaan.

Door alle donaties en opbrengsten van internetverkoop en Senseo’s hebben wij op het Fraternité en op het LGJK, waar zich sinds een aantal jaren ook een eerste en tweede klas bevindt, 12 nieuwe leerlingen extra kunnen plaatsen die gesponsord gaan worden. Voor 3 van deze leerlingen hebben wij al een vaste sponsor gevonden. Twee leerlingen, de tweeling Adam en Awa Konate kunnen inmiddels 2 jaar naar school. Voor de rest van de leerlingen zijn wij nog op zoek naar vaste sponsors. Het sponsoren van een kind kost 120 euro per jaar, dit is inclusief het schooltenue. Ook met meerdere personen kan er een leerling worden gesponsord.

Op het LGJK zijn zoals eerder vermeld 4 leerlingen over naar de volgende klas. 10 leerlingen hebben het examen gedaan. Mocht niet iedereen dit halen, dan gaan wij voor hen ook het schooljaar 2021-2022 sponsoren zodat ze volgend jaar weer examen kunnen doen.

Aanschaf materialen schooljaar 2021-2022

Aan schriften, pennen, krijtjes en rekenmateriaal gaan wij voor het Fraternité € 465,00 overmaken.
Voor het LGJK bedragen deze kosten € 740,00. Ook worden er 6 computers aangeschaft. Dit zijn tweedehands computers maar volgens Keita zijn deze nog prima. De kosten hiervoor bedragen € 685,00.

Oprichting van het Centre de Coupe et Coutere
Een aantal maanden geleden kregen wij een mail van iemand met het verzoek of wij een idee hadden voor een educatief project in Mali. Daarover heb ik contact opgenomen met Keita en na diverse gesprekken met hem en de donateur wordt er met ingang van oktober gestart met het Centre de Coupe et Couture. Dit project staat nu nog los van de scholen. Misschien dat in de toekomst het scholenproject hier ook aan gaat bijdragen.

Het is een verkorte opleiding van 2 jaar waar ze dames-, heren- en kinderkleding leren maken. Drie sponsorleerlingen die op het Lycée niet mee kunnen komen, gaan waarschijnlijk met deze opleiding starten. Zij waren hier heel enthousiast over. In het Lycée wordt hiervoor ruimte gecreëerd. Hiervoor is een kleine verbouwing nodig. Er worden 6 naaimachines aangeschaft. In de wijk wordt er uitgebreid publiciteit aangegeven. Keita hoopt dat er in totaal 15 aanmeldingen komen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 5000 CFA (€ 7,50 per jaar) voor de opleiding. Er zijn veel gezinnen in de wijk die het absoluut niet breed hebben. De opleiding is dan toegankelijk en ze leren een mooi vak waar ze in de toekomst geld mee kunnen verdienen.

Douwe Egberts punten
Douwe Egberts punten die in een la of busje staan te verstoffen, zijn nog steeds van harte welkom voor ons project.

Vriendelijke groeten en tot de volgende nieuwsflits,
Anja, Roelie en Eddy Kramer

Kijk ook eens op Facebook: www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako

Een donatie is ook geweldig, dit kunt u doen op:
Scholenproject LGJK Bamako
ABN: NL69ABNA 044 145 8637
t.a.v. A.G. Kramer
o.v.v. Scholenproject Bamako