Selecteer een pagina

Door de Wereldwinkel Woudenberg-Maarn wordt een aantal projecten over een periode van drie jaar ondersteund.
Voor 2018 is door de voorzitter van de vereniging Job van der Mijl op de Algemene Ledenvergadering van 9 april aan de vertegenwoordigers van 5 goede doelen een cheque van € 1000,- uitgereikt.
Het gaat om de volgende projecten:
1. Permacultuur moestuinen Zuid-AfrikaRichard Zweekhorst ondersteunt scholen in Zuid-Afrika bij het inrichten van moestuinen voor de leerlingen. Richard brengt hierbij zijn kennis van permacultuur in en luistert met name naar de lokale bewoners. Zoals Job van der Mijl aangaf is het grootste probleem van Afrika niet gelegen in Afrika zelf, maar ligt bij diegenen die met alle goede bedoelingen van dien denken het probleem van Afrika te kunnen oplossen met duur betaalde adviezen. Richard probeert dit te voorkomen door de lokale kennis voorop te stellen.

2. Verschillende projecten voortkomend uit de Vastenactie van de CatharinakerkIn de 40-dagentijd na aswoensdag tot Pasen zamelen alle locaties van de Sint Maartenparochie (Woudenberg, Maarn, Driebergen, Doorn. Leersum en Zeist) geld in ten behoeve van diverse projecten. In 2017 een project ter voorkoming van werving van jongeren door bendes in El Salvador. In 2018 een project voor beter onderwijs voor de allerarmsten in Blantyre, Malawi.
Contactpersoon: Angelique Martina.

3. Sponsorkinderen Bethel Adullam, Children Home IndiaDit is een project van Peter Wildschut, nu zelf in India. Zijn vader nam de cheque in ontvangst. Samen met PKN de Voorhof probeert dit project de omstandigheden van de Dalits (kastelozen/allerarmsten) in de Indiase deelstaat Karnataka – Hunsur te verbeteren. Ook ondersteunt het project een Christelijke scholengemeenschap van  meer dan 400 kinderen. Een aantal van deze kinderen (ongeveer 75) verblijven in het Bethel-Adullam Children Home van Raju en Shanti. Het gaat om weeskinderen en kinderen waarvan de ouders niet (meer) in staat zijn om hen te verzorgen.

4. Tent of Nations, PalestinaTent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. De familie heeft ruim 100 jaar oude eigendomspapieren van de boerderij en de grond. Ondanks de moeilijke omstandigheden door de settlements in de nabije omgeving, de wegblokkades, alle sloop bevelen voor de gebouwen en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’.  De familie Nassar weigert zich te laten opsluiten in slachtofferschap, maar organiseert allerlei programma’s.
Contactpersoon: Alette van de Lagemaat.

5. Scholenproject GJK Bamako, MaliDit project van de familie Kramer heeft tot doel de scholen die met hulp van hun vader Gerrit Jan Kramer zijn opgericht te ondersteunen. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een lagere school met 9 klassen en een school voor voortgezet onderwijs, het Lycée Gérard Jean Kramer. Op beide scholen volgen 340 leerlingen onderwijs en geven er meer dan 24 leerkrachten les. Van gedoneerd geld wordt voor studenten studiegeld betaald (10 studenten gedurende een periode van drie jaar). Daarnaast worden boeken, schriften en ander lesmateriaal gekocht. Uiteraard is er ook geld nodig voor onderhoud van het scholencomplex.
Contactpersonen: Anja en Roelie Kramer.