Er zijn dit jaar slechts drie bestuursvergaderingen gehouden.

Aansluitend op de bestuursvergaderingen zijn er nog aparte vergaderingen gehouden:

  • Net als in 2019 heeft het bestuur in 2020 een vergadering gehouden over de mogelijkheid voor een andere locatie. Na een bezichtiging ter plekke blijkt ook deze locatie niet haalbaar.
  • Een discussieavond over de Visie en de Missie van onze Vereniging. Hiervoor heeft onze voorzitter een conceptbeleidsplan geschreven, dat hij tijdens de ALV 2020 zou toelichten.
    Dit komt zeker een volgende keer aan de orde.

 Het bestuur werkte samen met de Werkgroep Vrijwilligers en Winkelzaken.

De Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zou worden op 7 april 2020, moest vanwege de Corona crisis worden geannuleerd.

De Kascommissie heeft wel de jaarstukken 2020 van de penningmeester gecontroleerd en goed bevonden; er wordt buiten de vergadering om decharge verleend en de verklaring getekend.

Aan het einde van het jaar 2019 telde onze vereniging 90 leden.

Ook in 2020 hebben wij een aantal goede doelen kunnen ondersteunen met een donatie van € 1.000,-. Alhoewel de ALV vanwege de Corona crisis geen doorgang kon vinden, hebben de volgende organisaties een cheque in ontvangst mogen nemen:
Vastenactie van de Catharinakerk: Scholenproject “werken aan je toekomst”,
Sponsorkinderen Bethel-Adullam Children Home in India,
Tent of Nations in Palestina,
Scholenproject Lycée Gérard Jean Kramer in Mali,
Noah’s Ark Uganda.
Wat fijn dat wij in staat zijn dit te kunnen doen!

Na de intelligente lockdown vanaf week 12 zijn de dames van het Bestuur alleen in de winkel gaan staan op maandag-, woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Na enkele weken sluiten zich meer vrijwilligers aan, zodat we alle middagen open kunnen, behalve zaterdag. Half juni gaan we zelfs 2 diensten draaien en in november ook nog op de zaterdag. Tot we i.v.m. de complete lockdown op 15 december 2020 helemaal moeten sluiten!

We hebben in 2020 slechts een enkele nieuwe vrijwilliger kunnen verwelkomen. En ook een aantal vrijwilligers zijn dit jaar gestopt. We blijven hoopvol uitkijken naar nieuwe collega’s.

 Niet alleen minder vrijwilligers, maar helaas is de omzet –mede door Corona– behoorlijk lager.

 In 2020 hebben wij een enthousiaste Maatschappelijke Stagiaire in onze winkel begeleid. Zij heeft een mooi stageverslag geschreven over thee. Dit verslag is te lezen in een ordner in de winkel en ook op de Website.

Een tweede Maatschappelijke Stagiaire kwam een middag en een ochtend meehelpen met Kerstpakketten inpakken.

Het bestuur wil alle vrijwilligers en leden bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Een extra bedankje aan Cor Nagtegaal voor het meedenken, de website, de kopij/druk, Annemieke Hoogland voor het uitvoeren en verzenden van onze nieuwsbrief en Petra van Gelder voor het regelen van de koffiecontracten en voor het plaatsnemen in de kascommissie.

Als laatste nog de samenstelling van het bestuur van Vereniging Wereldwinkel Woudenberg/Maarn:

Job van der Mijl                                Voorzitter
Els Muijs – van Drogenbroek            Secretaris / Maatschappelijke Stagebegeleider
Frits Steppé                                       Penningmeester
Pam Schikhof                                    Coördinator Winkelzaken
Leny de Koeijer                                 WG Vrijwilligers

Els Muijs – van Drogenbroek