Op 1 januari 2020, bestond de Werkgroep Vrijwilligers uit de volgende leden:
Leny de Koeijer, Ria du Pree, Wilma Voogt en Marianne Vroom.
Leny de Koeijer vertegenwoordigde de Werkgroep in het Bestuur.

VERGADERINGEN: Dit jaar niet zoveel vergaderingen dan anders in verband met de Corona-crisis!
Maar toch zijn we op gepaste afstand van elkaar, 4 maal bijeen geweest .
Zonodig communicatie via de mail of telefoon.

De onderwerpen waren dit jaar:
Nieuwjaarsreceptie * Lief en Leed  * Afscheid van vrijwilligers  * Vrijwilligers-uitstapje * Maaltijdavond vrijwilligers * Nationale Vrijwilligersdag * en vooral veel CORONA

~ januari Op vrijdagmiddag 10 januari, was de Nieuwjaarsreceptie, die zoals altijd werd gehouden in “de Voorhof” in Woudenberg. Het was een gezellige bijeenkomst en werd goed bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid kunnen nemen van Co van der Steen, die na 17 ½ jaar is gestopt met haar werk voor de Wereldwinkel. Tevens afscheid genomen van onze schrijfster uit Maarn, Marijke Gramsma, sinds 2004 leverde zij stukjes aan voor de lokale pers.
Eind 2019 hadden zich 2 nieuwe vrijwilligers aangemeld en die begonnen aan hun inwerkperiode , Clementine Bruinink en Grietsje de Jong.
Helaas, na haar eerste keer “inwerkmiddag” kreeg Clementine een herseninfarct, dat was even schrikken, maar gelukkig herstelde zij goed. We hielden contact met haar.
Verder voorbereidingen voor ons jaarlijkse uitstapje!

~ februari De voorbereidingen werden getroffen voor het jaarlijkse uitstapje.

~ maart Vanwege corona geen vergadering. De winkel moest worden gesloten i.v.m. Corona-lockdown eerste keer.  Activiteiten stonden op een super laag pitje!!
We gingen proberen om de winkel te openen maandag, woensdag en vrijdag van 14-16 uur .
Dit werd mogelijk gemaakt door 3 medewerkers. Er werd een plastic scherm geplaatst bij de toonbank  en allerlei middelen neergezet om veilig te werken.

 ~ april    Dit jaar geen Algemene Ledenvergadering ivm CORONA!!
Coby Moesbergen ging stoppen na 20 jaar wereldwinkel. Tevens gaf Thera Hanegraaf aan te gaan stoppen  na ruim 23 jaar . Ook Annechien Laporte ging stoppen na 20 jaar winkel. Leeftijd en conditie hebben een een rol gespeeld bij  het nemen van deze beslissingen, die wij respecteerden. Wij hadden gehoopt tijdens de Maaltijdavond in oktober op een passende manier afscheid van hen te kunnen nemen.  >>> maar CORONA!! Zal volgend jaar worden!!

 ~ mei  Normaal in deze maand het uitstapje van de vrijwilligers maar helaas vanwege CORONA, kon dat niet doorgaan , we hopen op volgend jaar!
Er kwamen berichten binnen dat de vrijwilligers zich niet meer zo betrokken voelden bij de Wereldwinkel, over het wel en wee, in verband met de corona-toestand konden en wilde niet iedereen alleen in de winkel staan gedurende de aangepaste winkeltijden, dus opperde Diet Karel, “misschien leuk om een digitaal logboek te maken” en zo gebeurde het, Diet ging aan de slag  om een digitaal logboek te maken zodat alle niet werkenden  toch op de hoogte gehouden konden worden omtrent de gebeurtenissen in de Wereldwinkel!
De winkel was deze maand ruimer open, namelijk van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur, met de  vrijwilligers, die alleen moesten staan vanwege allerlei beperkingen!

 ~ juni  Na een, wederom  inventariserende mail is de winkel met 13 vrijwilligers, die alleen staan, de winkel nog ruimer   open gegaan, namelijk  van 13-15 uur en van 15-17 uur in 2 diensten van maandag tot en met vrijdag. Het passende rooster werd steeds  gemaakt door Werkgroep Vrijwilligers.
Het eerste digitale logboek is verstuurd en positief ontvangen!

 ~ juli Vanwege de corona-maatregelen en de afstand die men moest houden van elkaar, dit jaar ook geen Maaltijdavond , we moeten continu vinger aan de pols houden,  jammer maar we moesten voorzichtig zijn! Het digitale logboek werd overgenomen door Wilma Voogt en de Werkgroep Vrijwilligers i.v.m. ziekte van Diet Karel.

 ~ augustus, we zijn open gebleven  en  doorgegaan in de Wereldwinkel in corona tijd en gelukkig waren de kopers ons niet vergeten!!

 ~ september, we mogen nog steeds niet zoveel  dus we moesten ons houden aan al de maatregelen die golden!
Afmelding gekregen als vrijwilliger van Clementine Bruinink, die bij ons in het inwerkproject zat van januari, maar mede vanwege corona maatregelen is “afgehaakt”. Zij had een andere invulling gevonden, jammer voor ons!

 ~ oktober, Elizabeth Kooistra ging stoppen in de Wereldwinkel.
Er werd in het digitale logboek aan alle vrijwilligers gevraagd om input te leveren hiervoor!!
Er werd  weer nagedacht omtrent een  presentje voor de Nationale Vrijwilligersdag van 7 december!
Tevens mailtje gestuurd naar alle vrijwilligers omdat we gedurende de maanden november en december graag op de zaterdagen ivm feestdagen, open zouden willen gaan van 10.00 tot 17.00 uur!

 ~ november, En…… ,  het lukte, we hadden 2 echtparen die wilden staan op de zaterdagen gedurende de maanden november en december, aangevuld met de andere reeds beschikbare vrijwilligers!

~ december,  Op 7 december heeft de Werkgroep de presentjes rondgebracht i.v.m. Nationale Vrijwilligersdag.
Helaas moesten we op 19 december ineens weer dicht i.v.m weer een corona-lockdown!!
Activiteitenplan is nog  niet gemaakt, in deze tijd van corona is alles zo onzeker, dus we wachten maar even met plannen maken!!

ALGEMEEN
~ Door het sturen van kaartjes, telefoontjes en bezoekjes als het kon, werd er meegeleefd met de vrijwilligers,  op momenten van bijvoorbeeld, sterkte bij overlijden, een opkikkertje en  beterschap bij ziekte of een felicitatie bij huwelijk of huwelijks-jubileum!
~ Bij verjaardagen van de vrijwilligers werd er een kaart en cadeaubon bezorgd.
~Er werd begonnen met een Digitaal Logboek voor de vrijwilligers zodat ze op de hoogte bleven van de gebeurtenissen in de Wereldwinkel. Er werd ook gecommuniceerd via de mail, als er plotseling nieuws was!
~De verslagen van onze vergaderingen gingen ook naar de leden van het Bestuur zodat ook zij op de hoogte waren van wat er in de Werkgroep besproken werd.
~Er werd een Jaarverslag 2020 geschreven.
~Dank aan de “Voorhof” voor het beschikbaar stellen van de soosruimte voor onze Nieuwjaarsreceptie.

Vanwege CORONA was alles in 2020 anders dan anders, complete lockdown, gelukkig zijn we wel als een soort van “web winkel” open gebleven, fijn dat dat kon.
We gaan positief verder in 2021 en zodra het weer kan, gaan we weer open, misschien nog wel beperkt open zijn, maar toch!
Want zolang niet iedereen is gevaccineerd, houdt CORONA ons in de greep!
Dus voorzichtigheid is wat geldt voor ons allemaal!!

Namens Werkgroep Vrijwilligers

Marianne Vroom