Door de corona maatregelen hebben we in 2021 geen Algemene Ledenvergadering kunnen houden.

Een Algemene Ledenvergadering moet volgens de statuten binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar plaatsvinden; dat komt dus neer op een moment voor de zomer van 2021.

Als bestuur hebben we daarom een bijzondere maatregel genomen:

  1. we hebben de penningmeester decharge verleend en de financiële cijfers over 2020 akkoord bevonden (de cijfers zijn ook nog door een niet-bestuurslid beoordeeld);
  2. de verslaglegging van wat in 2020 is gedaan is vastgelegd in verschillende verslagen van voorzitter, secretaris en werkgroepen.
  3. Alle verslagen zijn op de website van de Wereldwinkel terug te vinden.

Op deze manier hebben we 2020 ook technisch afgesloten. We hopen dat de leden hier begrip voor hebben. In 2022 verwachten we weer op de gebruikelijke wijze verantwoording over 2021 aan de leden te kunnen afleggen.

Met vriendelijke groet,
Job van der Mijl,
voorzitter

Op de volgende pagina’s vind u de verslagen van de penningmeester en werkgroepen:

  • onder ANBI gegevens vind u de balans van 31 december 2020 en de verlies- en winstrekening 2020
  • het Bestuurlijk Jaarverslag vindt u hier 
  • het Jaarverslag 2020, Werkgroep Vrijwilligers vindt u hier