Selecteer een pagina

Stichting Charity Projects stuurde ons de nieuwsbrief van het Bethel Children Home:

Bethel Children Home – (India) Stichting Charity Projects

De situatie in 2021 in India is nog verder verslechterd ten opzichte van 2020, mede door het ontstaan van de besmettelijkere Delta-variant (ook wel India-variant genaamd) van het coronavirus (COVID-19). De deelstaat Karnataka, waar het Bethel Children Home in ligt, is één van de zwaarst getroffen delen van India. Uiteindelijk zo erg dat het dorp waar het Bethel Children Home ligt (Hunsur) een quarantaine zone werd.

Gelukkig gaat het met de beheerders Raju en Shanti goed. Zij maken zich wel zorgen om de kinderen. De kinderen kunnen niet altijd naar school en net als hier in Nederland komt dat het welzijn van de kinderen niet ten goede.
Als gevolg van COVID-19 overlijden er in India ook veel mensen, zeker ook onder de Dalits (kastelozen). Er is al te weinig plaats in de ziekenhuizen en als er plaats is, dan is er meestal geen zuurstof. Helaas leiden de vele sterfgevallen ook tot kinderen die achterblijven zonder ouders. In het Bethel Children Home worden dan ook weer nieuwe kinderen opgevangen. Ondanks dat de situatie al nijpend is als gevolg van COVID-19.
Naast de gezondheidscrisis speelt ook nog het veranderende klimaat een rol in India. Alhoewel het in onze zomertijd in India Moessontijd is, veel regen in korte tijd, schijnen de hoeveelheden water zelfs voor Indische begrippen extreem te zijn. En als je dan al te maken hebt met een gezondheidscrisis, dan versterken deze effecten elkaar. Dat maakt het voor met name de Dalits, die overwegend in slechte omstandigheden wonen en leven, allemaal nog erger. Ook de deelstaat Karnataka blijft niet gespaard.

Zoals wij al in eerdere berichten schreven, zetten de beheerders zich ook in om mensen van voedselpakketten te voorzien. Gezinsleden van de beheerders en (oudere) kinderen van Bethel Children Home helpen ook mee om deze voedselpakketten samen te stellen.
Tot slot is er in India een overheidsbeleid dat het andere geloofsovertuigingen dan Hindoe erg moeilijk maakt. Het Bethel Children Home is op christelijke grondslag opgezet. Dat maakt het momenteel moeilijker om alles wat nodig is te regelen en iedereen te vriend te houden.

U begrijpt dat alle hulp op dit moment zeer welkom is. Voor het onderhouden van de kinderen is het kinderopvanghuis mede afhankelijk van sponsoren. Namens de beheerders Raju en Shanti, bedanken wij daarom de Wereldwinkel Woudenberg-Maarn wederom voor haar financiële bijdrage aan het Bethel Children Home!

Stichting Charity Projects